Infolinia: 59 728 50 00

Ważne

polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WMC NET Sp. z o.o., 76-200 Krępa Słupska, ul. Tulipanowa 11.
  2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych osobowych, proszę kontaktować się z nami pod adresem: biurowmc-si.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat do wygaśnięcia terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych oobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych, umowa nie będzie mogła być wykonana.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi Danych Odobowych, którego dane kontaktowe podane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Polityka prywatności
© WMC Sp. z o.o. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk